Destacados

Quen somos

A Asociación de funcionarios de carreira do Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia constitúese como unha asociación de profesionais de carácter independente e apolítico que quere ser un factor clave na mellora do sector público autonómico e no servizo ao interese xeral.