Browse Category

Vantaxes sociais

Vantaxes en determinados servizos das que goza o persoal funcionario da Xunta de Galicia por razón da súa condición (seguros, bancos, etc.)

1 Article
2018 © Asociación de Funcionarios do Corpo Superior da Xunta de Galicia